Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bieczu

 • Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. o godzinie 1130 w każdą trzecią niedzielę miesiąca /lub inną oprócz pierwszej niedzieli/
 • Katecheza przygotowująca do Chrztu odbywa się w sobotę po Mszy wieczornej w kościele. Na tę katechezę powinni przyjść rodzice dziecka, oraz rodzice chrzestni. Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).
 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
 • Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.
 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła. 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII

Zgodnie z kanonem 100 Kodeksu Prawa Kanonicznego parafianinem jest osoba zamieszkująca na terenie parafii na stałe lub przebywająca tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 101 § 2 KPK). Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza (kan. 107 § 1 KPK). Proboszczem własnym jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).

Dlatego wobec powyższych uregulowań prawnych informujemy, że fakt stałego lub tymczasowego zameldowania na mocy przepisów prawa cywilnego nie określa uprawnień parafianina. Osoba zameldowana, lecz która nie przebywa na terenie parafii wszelkie formalności np. związane z chrztem takie jak: zgodę na chrzest poza parafią zamieszkania, z byciem rodzicem chrzestnym, ślubem lub pogrzebem załatwia z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.

 •  Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego Proboszcza.
 • W naszej parafii okres przygotowania obejmuje dwa lata począwszy od 7 klasy szkoły podstawowej
 • Spotkania formacyjne odbywają się w wyznaczonym dniu miesiąca w salce duszpasterskiej.
  • Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:
 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. 

„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20).

Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

 • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

KAPŁAŃSTWO

 • Jeżeli w swoim sercu słyszysz głos Bożego powołania i chcesz poświęcić swoje życie służąc Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w naszej diecezji lub naszej franciszkańskiej Prowincji zakonnej skontaktuj się ze swoim Proboszczem lub Katechetą.
 • Linki:

Sakramenty

POKUTAPOKUTA

10/20/2017

RedakcjaSAKRAMENTY
 Z Sakramentu Pokuty w naszym kościele można skorzystać: w niedziele – pół godziny przed każdą Mszą świętą w dni powszednie...
Więcej ...
MAŁŻEŃSTWOMAŁŻEŃSTWO

11/13/2017

RedakcjaSAKRAMENTY
Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską. Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy...
Więcej ...
CHRZEST ŚWIĘTYCHRZEST ŚWIĘTY

08/10/2020

RedakcjaSAKRAMENTY
Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. o godzinie 1130 w każdą trzecią niedzielę miesiąca /lub inną oprócz pierwszej niedzieli/...
Więcej ...
EUCHARYSTIAEUCHARYSTIA

10/20/2017

RedakcjaSAKRAMENTY
„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie...
Więcej ...
BIERZMOWANIEBIERZMOWANIE

08/10/2020

RedakcjaSAKRAMENTY
 Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po...
Więcej ...
KAPŁAŃSTWOKAPŁAŃSTWO

10/20/2017

RedakcjaSAKRAMENTY
KAPŁAŃSTWO Jeżeli w swoim sercu słyszysz głos Bożego powołania i chcesz poświęcić swoje życie służąc Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w...
Więcej ...

SAKRAMENTY