NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

19 maj 2024

 

1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt. Obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze święte z kazaniem w naszym kościele tylko rano o godzinie 700 i 830.

2. W tygodniu Msze święte odprawiane są rano o godzinie 700 i 800 w korytarzu przykościelnym. Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco ze zmianami odprawiania intencji.

3. Ponawiamy prośbę do gromadzenia się we wszystkich rejonach naszej parafii przy kapliczkach, krzyżach i figurach na śpiew Litanii do Matki Bożej i pieśni maryjnych.

4. Prosimy we wtorek, środę i czwartek do pomocy przy sprzątaniu korytarza, a w najbliższy piątek na godzinę 1500 do przygotowania kościoła na niedzielę.

5. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu sprzątali korytarz przykościelny. Gorące podziękowania kierujemy także do Parafianek z Przedmieścia, z Belnej i z ul. Kazimierza Wielkiego, które przygotowywały w minionym tygodniu dla pracujących smaczne obiady. Gdyby były chętne osoby do przygotowania posiłku w tym tygodniu to prosimy o zgłoszenie się do o. Jakuba. Dziękujemy również pewnym osobom za dostarczone produkty żywnościowe.

6. Po kolejnych głosach od parafian, które dotyczyły parkowania samochodów, bardzo prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na to jak parkujemy. Prosimy również o nie parkowanie żadnych pojazdów na poziomych znakach zakazu, czyli na wjeździe, przed bramą na plac kościelny i drodze prowadzącej do bramy klasztornej. Po rozbudowie parkingu, który jest największy w mieście nie ma żadnych przesłanek ku temu by zastawiać w/w miejsca dojazdowe.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną. Serdecznie dziękujemy kolejnym osobom i rodzinom za ofiary złożone indywidualnie w kopertach na nową posadzkę do naszej świątyni: z Przedmieścia Górnego za ofiarę 1000 i 500zł., z ul. Tysiąclecia za ofiarę 500zł., z Nęckówki za ofiarę 100zł., z ul. Parkowej za ofiarę 400zł., pewnej osobie za ofiarę 1000zł. oraz rodzicom młodzieży, która wczoraj przyjęła Sakrament Bierzmowania za ofiarę 1100zł. Ponadto bardzo dziękujemy parafianom z Belnej Górnej i Dolnej za ofiarę 1910zł. i z ul. Parkowej blok 4 za ofiarę 520zł. na przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało. Część z tych ofiar będzie przeznaczona na dekoracje ołtarzy, a pozostała na trwający remont naszej świątyni.