WSPÓLNOTA KLASZTORNA

o. Tomasz Michalik 

gwardian i proboszcz

katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu, mgr teologii – liturgika.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie – diecezja tarnowska.
W naszej parafii od lipca 2018 roku, wcześniej pracował w Zakliczynie. Jako proboszcz odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy duchowo – materialne, jest przewodniczącym Rady Parafialnej i odpowiedzialnym za grupy parafialne.
 

o. Józef Ślusarz

wikariusz parafii

katecheta w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu,
mgr teologii – psychologia pastoralna.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku.
Pochodzi z parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej – diecezja sandomierska.
W naszej parafii od sierpnia 2020 roku, wcześniej pracował w Jarosławiu. Jako wikariusz wchodzi w skład Rady Parafialnej, przygotowuje młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

o. Janusz Trojanowicz 

wikariusz domu

mgr teologii – historia Kościoła. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1985 roku.
Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Gorlicach – diecezja rzeszowska.
W naszej parafii od lipca 2017 roku, wcześniej pracował w Kętach.
Jest opiekunem Róż różańcowych.o. Jakub Kowalczyk 

duszpasterz

katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieczu,
mgr teologii – moralna Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku.
Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Leszczawie Dolnej – archidiecezja przemyska.
W naszej parafii od sierpnia 2020 roku, wcześniej pracował na misjach w Abong’ Mbang w Kamerunie. Opiekun LSO, przygotowuje dzieci do I Komunii świętej.

br. Antoni Wojtal 

zakrystianin

Profesję wieczystą złożył 4 X 1985 roku.
Pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Złotej – diecezja tarnowska.
W naszej parafii od sierpnia 2020 roku, wcześniej pracował w Zakliczynie.