Fotorelacja 22/11/2021. Kapela św. Idziego na Facebooku.