W czwartki zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godzinie 1730.