27 lutego 2023 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr LXIV/953/23 i rozstrzygnął konkurs Ochrona zabytków Małopolski 2023 udzielając 92 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ogólnej kwocie 4 000 000 zł.

W gronie benificjentów znalazł się także nasz klasztor z dotacją 20 000 zł. na konserwację ołtarza z figurą Sreca Pana Jezusa.