Informujemy, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przyznał doatcję w wysokości 12000 złotych na wykonanie zadania: Biecz - zespół klasztorny oo. Franciszkanów - konserwacja estetyczna obrazu św. Franciszek.

Bardzo serdecznie dziękujemy za przyznane środki.