Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach tegorocznego naboru wniosków do programu Ochrona zabytków. Nasz XVII-wieczny klasztor otrzymał dofinansowanie na wymianę okien w kościele w kwocie 140 tysięcy złotych.

Jako Wspólnota zakonna bieckiego konwentu bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wicepremierowi Prof. Piotrowi Glińskiemu za udzieloną pomoc finansową do prowadzenia prac przy zabytkowym obiekcie.