Zapraszamy dzieci do scholi, aby swoim śpiewem wielbić Pana Boga. Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 w salce duszpasterskiej.