W ostatnią niedzielę czerwca przeżywać będziemy w naszej parafii jubileusze 25, 50, a może nawet 75-lecia małżeństwa. Wraz z małżonkami podczas dodatkowej Mszy świętej będziemy dziękować Bogu za łaskę sakramentu małżeństwa, jak również prosić Go o jej umocnienie. Będzie to również doskonała okazja do uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej. Prosimy tegorocznych jubilatów o zgłaszanie się w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.