Ministranci

"Ministrare" (z łac.) znaczy "służyć".

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Wspólnota ministrantów i lektorów naszej parafii liczy   członków.

 

Do patronów ministrantów należą:

Św. Tarcjusz
Św. Stanisław Kostka
Św. Alojzy Gonzaga
Św. Jan Berchmans
Św. Dominik Savio

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę świętości.

Liturgiczna Służba Ołtarza przy naszej parafii liczy 25 ministrantów. Naszym opiekunem jest o. Tomasz Michalik. Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe Msze święte, na których zawsze powinien być obecny. W soboty spotykamy się na zbiórkach, gdzie zdobywamy wiedzę liturgiczną i uczymy się jak służyć Bogu podczas sprawowania liturgii.

Ministranci naszej parafii:

 

 

Lektorzy

"Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana".


Lektorzy naszej parafii: